Задай питання:

Ваше Ім'я:  
Ваш e-mail:  
Ваше питання:  

Система Забезпечення Персоналом

корпоративна система рекрутингу і система навчання персоналу

Суть проекту і очікуваний Результат:

Корпоративна Система Забезпечення Персоналом створюється для того, щоб своєчасно і в повному обсязі забезпечити компанію персоналом потрібної кваліфікації і мотивації.

Система Забезпечення Персоналом складається з Системи Рекрутингу і Системи Навчання Персоналу

 

Очікувані Результати - що ви отримаєте:

 1. Корпоративну систему своєчасного забезпечення компанії персоналом потрібної кваліфікації і мотивації
 2. Імідж компанії привабливого роботодавця - HR-Brand
 3. Можливість працювати планово і розвиватися - розширятися, тиражуватися, диверсифікувати...

 

Перелік основних робіт проекту:

1. Створення Іміджу Привабливого Роботодавця

 • Оптимізація корпоративної культури і системи мотивації
 • Створення каналів комунікації та HR-branding
 • Планування активності компанії на ринку праці

2. Організація Системи Рекрутингу 

 • Прописання регламентів, робочих процесів і технологій рекрутингу - визначення потреби в персоналі, визнечення вимог і характеристик, замовлення, пошук, відбір...
 • Навчання рекрутера
 • Планування рекрутингу

3. Організація Системи Навчання Персоналу

 • Навчання на різних етапах роботи в компанії:  навчання кандидатів на етапі відбору, навчання в період випробувального терміну, підвищення кваліфікації (та/або перекваліфікація) працівників
 • Навчання різних категорій працівників: навчання керівників, навчання фахівців...
 • Оптимізація форм і методів навчання:
  - дистанційне навчання і on-line тестування
  - тренінги (своїми ресурсами та залученими тренерами)
  - навчання на робочих місцях (наставництво та коучинг)
 • Контроль навчання і оцінка результатів. Атестація
 • Заохочення і пропаганда навчання
 • Регламентація і прописання робочих процесів. Навчання менеджера з навчання
 • Планування - кого, чому, як і коли вчити
 • Розробка навчальних матеріалів і наповнення сайту дистанційного навчання - тексти, схеми, малюнки, відео, контрольні питання і тести... 

4. Організація Відділу Персоналу*

 • Комплектація штату відділу персоналу і розподіл функціоналу
 • Навчання директора (менеджера) з персоналу
 • Навчання працівників відділу персоналу

 

* Орієнтовна кількість працівників відділу персоналу для невеликих підприємств (~100 робітників) - 2 чоловіка - рекрутер і менеджер з навчання персоналу. 
У малих підприємств штатних рекрутерів і менеджерів з персоналу немає - їх функціонал розподіляється між існуючими працівниками.

 

Орієнтовна тривалість проекту:  від 90 до 360 днів.

Детальний План і Бюджет розробляється для кожного проекту окремо