Публічна оферта

Публічний договір про надання освітніх послуг

Програма курсу:

1. Чим Управляти? - бізнес і підприємство - процеси і проекти...

2. Ким Управляти? - управління людиною і колективом...

3. Як Управляти? - управлінські робочі процеси керівника...


Що це?  «Оферта» - від латинського «offero» - «пропонувати»
Публічна оферта (далі Оферта) – це публічна пропозиція - пропозиція укласти договір на заздалегідь визначених умовах.
Процес переговорів та досягнення домовленостей щодо умов не відбувається.

Друга сторона може або прийняти умови публічної оферти, або відмовитись від договору.