Задай питання: +38 050 513 52 73

Ваше Ім'я:  
Ваш e-mail:  
Ваше питання:  

Оптимізація Оргструктури і Управління

підвищення безпеки і ефективності вашого бізнесу

Суть проекту і очікуваний Результат:

Оптимізація Організаційної Структури - це грамотний розподіл функціоналу (робіт) між працівниками підприємства.

При проектуванні оргструктури враховуються:

 • правила безпеки бізнесу
 • правила системного управління
 • етап розвитку компанії та її "історичні" особливості - кваліфікація і характеристики конкретних людей та інше...


Оптимізація Системи Управління - це впровадження сучасних технологій управління (і відповідне навчання керівників).

При оптимізації системи управління застосовуються:

 • технології управління процесами - стандартизація, регламентація, KPI...
 • технології управління проектами (управління змінами, управління розвитком)...
 • технології управління персоналом - як окремими людьми...  як групами - колективами, командами...  як ресурсом...


Очікувані Результати - що ви отримаєте:

 1. Ефективне Підприємство - добре керовану систему виробництва і продажі конкурентоспроможного продукту.
 2. Команду Професійних Керівників - кваліфікованих, вмотивованих, з прагматичним управлінським світоглядом і навиками управління.
 3. Можливість Розвитку - розширення, тиражування, диверсифікація... 


Перелік основних робіт проекту:

1. Діагностика і Аналіз. Визначення Цілей і Планування Проекту

 • Діагностика і аналіз бізнес-моделі і оргструктури - визначення недоліків і перспектив розвитку
 • Діагностика персоналу (керівників і ключових робітників) - визначення стану і потенціалу людських ресурсів
 • Визначення реальних Цілей і Планування Проекту (конкретних дій з оптимізації підприємства)

  2. Реалізація Проекту - виконання плану оптимізації

  • Оптимізація оргструктури - перерозподіл функціоналу (якщо це необхідно), прописання і чітка організація робочих процесів (керівників і ключових робітників (маркетинг, продажі, закупки і логістика))
  • Мотивування, навчання і атестація персоналу
  • Практичне впровадження змін і закріплення навиків - управління і робота за новими технологіями

  3. Оцінка Результатів



  Орієнтовна тривалість проекту:  від 120 до 360 днів для компанії з кількістю персоналу ~ 50-150 людей.

  Детальний План і Бюджет розробляється окремо для кожного проекту

  оптимізація оргструктури і системи управління