Курси Менеджменту

дистанційні курси для керівників підприємств малого бізнесу

Курс "Управління Автосервісом"

 • курс для директорів СТО

В курсі 8 розділів:

 1. Проектування підприємства
 2. Управління персоналом, як людьми
 3. Управління персоналом, як ресурсом
 4. Управління маркетингом
 5. Управління продажами на СТО
 6. Управління продажами В2В
 7. Управління товарами і логістикою
 8. Управління розвитком

В кожному розділі:

 • 4 уроки (~1 година кожний урок)
 • 1 on-line семінар
 • 1 екзамен - on-line тест
 • індивідуальні консультації
 • практичні завдання
 • додатковий матеріал (книги, відео...)

на один розділ - один тиждень часу

Результат:

 • Ви зможете управляти автосервісом

Програма курсу Управління Автосервісом

1 Проектування Підприємства

1.1 Управлінський світогляд і мислення:

 • Підприємницьке мислення. Маркетинг
 • Системне управлінське мислення
 • Фізіологія і психологія
 • Управлінська кваліфікація

1.2 Ключові організаційні питання:

 • Цілі власників
 • Правила безпеки бізнесу
 • Договір Партнерів - розподіл функціоналу і повноважень
 • Договір з директором - функціонал і повноваження директора

1.3 Бізнес-Модель і Система Управління:

 • Управлінська "галявина". Шаблон Бізнес-Моделі
 • Фінансова модель
 • Організаційна модель. Етапи розвитку і рівні зрілості
 • Система Управління

1.4 Економіка і Фінанси:

 • Фінансово-економічні терміни і поняття. Ємкість СТО - план продаж
 • Рух грошових коштів. Касові розриви
 • Забезпечення грошима - кредити
 • Прибуток. Повернення інвестицій і Дивіденди

 

2 Управління Персоналом - Людьми

2.1 Люди - властивості та потреби:

 • Людина (особистість)
 • Групи людей (колективи і команди)
 • Посади і Ролі - які характеристики і навики мають мати керівники
 • Визначення характеристик людей і колективів.  Прогноз працездатності

2.2 Система Управління Людьми:

 • Корпоративна Культура
 • Регламенти
 • Індивідуальний вплив керівника. Формула управління
 • Календар директора автосервісу

2.3 Система Мотивації:

 • Суть мотивації та стимулювання. Структура системи мотивації
 • Матеріальна мотивація і демотивація
 • Нематеріальна мотивація і демотивація
 • Типові помилки керівників при мотивації і стимулюванні

2.4 Система Оплати Праці:

 • Суть і Результати роботи на посаді. Формула мотивуючої ЗП
 • Фінансова модель витрат на ЗП по підприємству
 • Трудові договори і посадові Інструкції
 • Типові помилки при оплаті праці

 

3 Управління Персоналом - Ресурсом

3.1 Планування персоналу:

 • Стратегічні цілі і плани компанії
 • Моніторинг ринку праці. Тенденції
 • Інвентаризація персоналу
 • Планування персоналу потрібної кваліфікації і мотивації

3.2 Система рекрутингу:

 • Комунікація з ринком праці
 • Управління репутацією роботодавця
 • Залучення і відбір кандидатів
 • Job offer. Договір і домовленість

3.3 Навчання і розвиток персоналу:

 • Навчання-тестування кандидатів під час стажування
 • Навчання-адаптація новачків під час випробувального терміну
 • Управління кар'єрою ключових працівників
 • Підвищення кваліфікації та перекваліфікація

3.4 Фін плани забезпечення персоналом:

 • Фінансовий План витрат на ЗП по всьому підприємству
 • Фінансовий План витрат на рекрутинг (імідж, залучення, відбір...)
 • Фінансовий План на мотивацію і стимулювання
 • Фінансовий План інвестицій в персонал

 

4 Управління Маркетингом

4.1 Ринок і Конкуренція:

 • Система Конкуренції - розуміння основних гравців на ринку
 • Тенденції - ризики і можливості
 • Стратегія конкуренції і стратегія маркетингу. Позиціювання
 • Неринкова конкуренція

4.2 Клієнти:

 • Стандарти клієнтських очікувань (В2С і В2В)
 • Продукт. Управління пропозицією цінності (УТП)
 • Управління клієнтським досвідом і якістю сервісу
 • Типові маркетингові помилки

4.3 Управління Системою Маркетингу - забезпечення покупцями:

 • Розподіл маркетингового функціоналу
 • Управління каналами і технологіями маркетингових комунікацій
 • План маркетингових дій для СТО. Бюджет і джерела фінансування
 • План маркетингових дій для В2В. Бюджет і джерела фінансування

4.4 Маркетингові Фінансові Плани:

 • Фінансовий План інвестицій в Продукт
 • Фінансовий План витрат на Просування - реклама, акції, піар - по всім каналам
 • Фінансовий План залучення і утримання В2В клієнтів. Джерела фінансування
 • Фінансовий План витрат на мотивацію і стимулювання персоналу

 

5 Управління Продажами на СТО

5.1 Організація продаж на СТО:

 • Суть продаж в автосервісі.  Особливості.  Принципи
 • Структура - розподіл функціоналу. Вартість Продаж і Цінність Сервісу
 • Продажі - результат командної роботи. Корпоративна Культура
 • Продавці - вимоги до продавців та вимоги до їх керівників

5.2 Правила і Стандарти:

 • Правила і Стандарти вигляду території, будівель, приміщень...
 • Правила і Стандарти вигляду персоналу
 • Правила і Стандарти поведінки і комунікації
 • Правила поведінки у конфліктних та інших ситуаціях

5.3 Обслуговування Клієнта на СТО:

 • Підготовка до робочого дня
 • Алгоритм обслуговування клієнта на СТО
 • Обслуговування на СТО В2В клієнтів
 • Контроль якості роботи СТО. KPI. Чек-листи

5.4 Фінансові Плани продаж на СТО:

 • План продаж - "в штуках" і "в грн"
 • Фінансовий План витрат на ЗП
 • Фінансовий План витрат на "продажну діяльність" СТО
 • Фінансовий План інвестицій в СТО

 

6 Управління Продажами В2В

6.1 Організація В2В підрозділу:

 • В2В клієнти - особливості і потреби
 • Розподіл функціоналу - оргструктура підрозділу
 • Економіка В2В підрозділу: план продаж, план витрат, план прибутку
 • Організація В2В підрозділу: план проекту, план-графік інвестицій

6.2 Алгоритм роботи МАП на стадії "Контрактування":

 • Підготовка до контрактування
 • Розподіл і закріплення клієнтів
 • Контрактування
 • Управління Менеджерами Активних Продаж (МАП)

6.3 Алгоритм роботи МАП на стадії "Управління Продажами":

 • Зв'язування Систем
 • Управління Продажами (замовленнями клієнта). Рішення проблем
 • Управління дебіторською заборгованістю
 • Контроль якості роботи МАП і їх керівника. KPI. Чек-листи

6.4 Фінансові Плани В2В підрозділу:

 • План Продаж В2В клієнтам
 • Фінансовий План витрат на ЗП В2В підрозділу
 • Фінансовий План витрат на діяльність В2В підрозділу
 • Фінансовий План інвестицій в В2В підрозділ

 

7 Управління Товарами і Логістикою

7.1 Продукт = товари + послуги

 • Аналіз ринку і пропозицій конкурентів
 • Товаро-Асортиментна Політика
 • Цінова Політика
 • Управління Змінами

7.2 Управління товарними запасами:

 • Аналіз товарних запасів
 • Управління портфелем постачальників. Власне виробництво
 • Структура - розподіл функціоналу. Організація роботи підрозділу забезпечення товаром
 • Бюджетування і фінансування закупок

7.3 Управління логістикою:

 • Складська логістика
 • Транспортна логістика
 • Фінансування логістики
 • Управління Змінами

7.4 Фінансові Плани забезпечення товарами:

 • Фінансовий План закупки товарів
 • Фінансовий План витрат на склади і логістику
 • Фінансовий План інвестицій в товари, склади і логістику
 • Ризики і касові розриви

 

8 Управління Розвитком

8.1 Зміни і Розвиток:

 • Еволюційні та революційні зміни
 • Розвиток - керовані зміни - стратегія і тактика
 • Управління ризиками
 • Сценарне планування

8.2 Управління проектами розвитку:

 • Визначення цілей і напрямків розвитку (рівні зрілості)
 • Портфель проектів. Пріоритети
 • Команди проектів. Оперативне управління проектами розвитку
 • Швидке реагування. Управління в кризовій ситуації

8.3 Планування проекту в MS Project

8.4 Фінансові Плани і джерела фінансування проектів розвитку