Управління Автосервісом

дистанційний курс для директорів СТО

В курсі 8 розділів:

 1. Проектування підприємства
 2. Управління персоналом, як людьми
 3. Управління персоналом, як ресурсом
 4. Управління маркетингом
 5. Управління продажами на СТО
 6. Управління продажами В2В
 7. Управління товарами і логістикою
 8. Управління розвитком

на один розділ - один тиждень часу

 

В кожному розділі:

 • 4 уроки (~1 година кожний урок)
 • 1 on-line семінар (~2 години)
 • 1 екзамен - on-line тест
 • індивідуальні консультації
 • практичні завдання
 • додатковий матеріал (книги, відео...)

 

Результат:  
Ви зможете управляти підприємством

 

Програма курсу "Управління Автосервісом":

1. Проектування Підприємства

1.1 Управлінський світогляд і мислення:

 • Підприємницьке мислення. Маркетинг
 • Системне управлінське мислення
 • Фізіологія і психологія
 • Управлінська кваліфікація

1.2 Ключові організаційні питання:

 • Цілі власників
 • Правила безпеки бізнесу
 • Партнери. Функціонал і повноваження
 • Директор. Функціонал і повноваження

1.3 Бізнес-Модель і Система Управління:

 • Етапи розвитку і рівні зрілості
 • Шаблон Бізнес-Моделі
 • Структура і Система Управління
 • Фінансова модель

1.4 Економіка і Фінанси:

 • Ємкість СТО - план продаж
 • Рух грошових коштів. Касові розриви
 • Забезпечення грошима - кредити
 • Прибуток і Дивіденди

 

2. Управління Персоналом - Людьми

2.1 Люди - властивості та потреби:

 • Людина (особистість)
 • Групи людей (колективи і команди)
 • Посади і Ролі - характеристики і навики
 • Прогноз працездатності

2.2 Система Управління Людьми:

 • Корпоративна Культура
 • Регламенти
 • Індивідуальний вплив керівника
 • Календар директора автосервісу

2.3 Система Мотивації:

 • Суть і структура системи мотивації
 • Матеріальна мотивація і демотивація
 • Нематеріальна мотивація
 • Помилки при мотивації і стимулюванні

2.4 Система Оплати Праці:

 • Суть і Результати роботи на посаді. Формула мотивуючої ЗП
 • Витрати на ЗП по підприємству
 • Трудові договори і посадові Інструкції
 • Типові помилки при оплаті праці

 

3. Управління Персоналом - Ресурсом

3.1 Планування персоналу:

 • Стратегічні цілі і плани компанії
 • Моніторинг ринку праці. Тенденції
 • Інвентаризація персоналу
 • Планування персоналу

3.2 Система рекрутингу:

 • Комунікація з ринком праці
 • Управління репутацією роботодавця
 • Залучення і відбір кандидатів
 • Job offer. Договір і домовленість

3.3 Навчання і розвиток персоналу:

 • Навчання кандидатів і стажування
 • Навчання-адаптація - випробувальння
 • Кар'єра ключових працівників
 • Підвищення кваліфікації

3.4 Фін плани забезпечення персоналом:

 • Фінансовий План витрат на ЗП
 • Фінансовий План витрат на рекрутинг
 • Фінансовий План на мотивацію
 • План інвестицій в персонал

 

4. Управління Маркетингом

4.1 Ринок і Конкуренція:

 • Розуміння основних гравців на ринку
 • Тенденції - ризики і можливості
 • Конкуренції і маркетинг. Позиціювання
 • Неринкова конкуренція

4.2 Клієнти:

 • Стандарти очікувань В2С і В2В клієнта
 • Продукт. Пропозиція цінності (УТП)
 • Клієнтський досвід і якість сервісу
 • Типові маркетингові помилки

4.3 Управління Маркетингом:

 • Розподіл маркетингового функціоналу
 • Канали і технології комунікацій
 • План маркетингових дій для СТО
 • План маркетингових дій для В2В

4.4 Маркетингові Фінансові Плани:

 • Фінансовий План інвестицій в Продукт
 • Фінансовий План Просування
 • Фінансовий План В2В клієнтів
 • Фінансовий План марк персоналу

 

5. Управління Продажами на СТО

5.1 Організація продаж на СТО:

 • Суть, особливості, принципи
 • Структура - розподіл функціоналу
 • Продажі - результат командної роботи
 • Вимоги до продавців та їх керівників

5.2 Правила і Стандарти:

 • Територія, будівлі, приміщення
 • Вигляд персоналу
 • Поведінка і комунікації
 • Поведінки у різних ситуаціях

5.3 Обслуговування Клієнта на СТО:

 • Підготовка до робочого дня
 • Алгоритм обслуговування на СТО
 • Обслуговування на СТО В2В клієнтів
 • Контроль якості роботи. KPI. Чек-листи

5.4 Фінансові Плани продаж на СТО:

 • План продаж - "в штуках" і "в грн"
 • Фінансовий План витрат на ЗП
 • Фінансовий План витрат на продажі
 • Фінансовий План інвестицій в СТО

 

6. Управління Продажами В2В

6.1 Організація В2В підрозділу:

 • В2В клієнти - особливості і потреби
 • Розподіл функціоналу - оргструктура
 • Економіка В2В підрозділу
 • Організація В2В підрозділу

6.2 Алгоритм роботи МАП на стадії 1:

 • Підготовка до контрактування
 • Розподіл і закріплення клієнтів
 • Контрактування
 • Управління МАП

6.3 Алгоритм роботи МАП на стадії 2:

 • Зв'язування Систем
 • Управління Продажами
 • Управління заборгованістю
 • Контроль якості. KPI. Чек-листи

6.4 Фінансові Плани В2В підрозділу:

 • План Продаж В2В клієнтам
 • Фінансовий План витрат на ЗП В2В
 • Фінансовий План витрат на діяльність
 • Фінансовий План інвестицій в В2В

 

7. Управління Товарами і Логістикою

7.1 Продукт = товари + послуги

 • Аналіз ринку і пропозицій конкурентів
 • Товаро-Асортиментна Політика
 • Цінова Політика
 • Управління Змінами

7.2 Управління товарними запасами:

 • Аналіз товарних запасів
 • Управління портфелем постачальників
 • Структура - розподіл функціоналу
 • Бюджетування і фінансування закупок

7.3 Управління логістикою:

 • Складська логістика
 • Транспортна логістика
 • Фінансування логістики
 • Управління Змінами

7.4 Фін Плани забезпечення товарами:

 • Фінансовий План закупки товарів
 • Фінансовий План складів і логістики
 • План інвестицій в товари і логістику
 • Ризики і касові розриви

 

8. Управління Розвитком

8.1 Зміни і Розвиток:

 • Еволюційні та революційні зміни
 • Розвиток - керовані зміни - стратегія і тактика
 • Управління ризиками
 • Сценарне планування

8.2 Управління проектами розвитку:

 • Визначення цілей і напрямків розвитку (рівні зрілості)
 • Портфель проектів. Пріоритети
 • Команди проектів. Оперативне управління проектами розвитку
 • Швидке реагування. Управління в кризовій ситуації

8.3 Планування проекту в MS Project

8.4 Фінансові Плани і джерела фінансування проектів розвитку